Blog

Kompetencia alapú munkaképesség vizsgálat az idősödő munkavállalók körében az Ős-Dráva program területén

29 okt.

Kompetencia alapú munkaképesség vizsgálat az idősödő munkavállalók körében az Ős-Dráva program területén

GINOP-5.3.5-18-2019-00105

 

http://kisoszbaranya.hu/palyazat/ginop-5-3-5-18-2019-00105/

 

2020.11.05 – 11.07 dátummal PTE ÁOK Alapellátási Intézet Foglalkozás-és Munkaegészségtani Tanszék rendezében tartott a Foglalkozás-egészségügy aktuális kérdései című  kötelező szinten tartó továbbképzés társrendezvényeként 2020.11.06 14:00 – 18:00

között tartják meg a  Kompetencia alapú munkaképesség vizsgálat az idősödő munkavállalók körében az Ős-Dráva program területén (GINOP-5.3.5-18-2019-00105) pályázathoz kapcsolódó előadásokat.

 

 

Projekt Azonosító

GINOP-5.3.5-18-2019-00105

Projekt neve

Kompetencia alapú munkaképesség vizsgálat az idősödő munkavállalók körében az Ős-Dráva program területén

Szakmai vezető, elérhetőségek

Dr. Tibold Antal Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Projektmenedzser, elérhetőségek

Szabó Andrea Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

 

Projekt időtartama

2020.június 1-2021.november 30.

Támogató alap

 ESZA

Kedvezményezett neve

Baranya Megyei KISOSZ (konzorciumi gesztor), a PTE Munkatudományi és Foglalkozás-egészségügyi Centrum (konzorciumi partner)

 

A projekt indokoltsága:

A gazdasági, piaci körülmények változása időről időre új-fizikai és szellemi kompetenciákat tesz szükségessé a munkavállalók számára. A népesség elöregedési folyamata felgyorsult, a munkaképes korú lakosság és a nyugdíjasok számaránya közötti egyensúly elkezd felborulni. Az idősebb munkavállalók nem alkotnak homogén csoportot, az azonos életkorúak között jelentős eltérések lehetnek. Tehát szükségszerűen a projekt tevékenységeinek, szolgáltatásainak személyre szólónak kell lennie. Ugyanakkor az idősebb munkavállalók más nemzedékekhez képest eltérő készségekkel és kompetenciákkal rendelkeznek. A tartós foglalkoztathatóság növelhető a munkavállalók egészségi állapotának javításával, az egyéni képesség- és készségszint növelésével. A célterület munkaerőpiaci, foglalkoztatási szempontból depressziós térségként jellemezhető. Magas a gazdaságilag inaktívak száma, megnőttek az egészégi kockázatok, jelentős a munkaképesség csökkenés. Hiányoznak azok a szűrések, amelyek segíthetik az egyes embert abban, hogy fizikai és szellemi kompetenciáinak megfelelő munkát tudjon végezni.

 

A projekt átfogó célja

Általános cél az idősödő munkavállalók, álláskeresők, egyéni vállalkozók munkaerőpiaci esélyeinek javítása, ezáltal szociális (egészségi és munkavállalási) biztonságuk növelése, kompetenciák komplex mérése az Ős-Dráva Program Tervezési Területén. Konkrét céljaink közé tartozik a foglalkoztatottak egészségi állapotának kérdőíves felmérése, elemzése; a már kialakított módszertan alapján a fizikai és szellemi kompetenciák mérése, visszacsatolása; javaslatok megfogalmazása nemcsak a szakpolitika, hanem a célterület munkáltatói és a munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek számára is.

 

Tervezett tevékenységek a projekt keretében

A projekt három, egymással szoros kapcsolatban álló szakaszból tevődik össze, amely a szakmai fejlesztésen belül egy folyamatba épített pilot programot is tartalmaz.

Az előkészítés szakaszában zajlanak a következő tevékenységek: szakmai, módszertani fejlesztési terv és kísérleti (pilot) projekt terv és megvalósíthatósági tanulmány készítése. A megvalósítás szakaszában található tevékenységek a célcsoport toborzása, kiválasztása. Projektünk szempontjából a célterületen élő 45. év feletti foglalkoztatottak, munkavállalók, álláskeresők, inaktívak alkotják vizsgálatunk célcsoportját, közülük a projektbe közvetlenül 250 főt szándékozunk bevonni. A közvetlen célcsoportba tartoznak azok a munkáltatók is, amelyek partnerként részt vesznek a pilot program végrehajtásában. Konkrét céljaink közé tartozik a foglalkoztatottak egészségi állapotának kérdőíves felmérése, elemzése, a fizikai és szellemi kompetenciák mérése az eredmények visszacsatolás nyújtása.  A szintetizálás szakasz tevékenységei: a nyújtott szolgáltatások tapasztalatainak összegzése, az empirikus felmérés elemzése, a pilot rész értékelése, mindezek alapján munkaképességi, foglalkoztathatósági tanácsadás a személyek számára.

 

Az eredmények bemutatása

A szakmai közvélemény tájékoztatása megtörténik 2 db workshop keretében, valamint a szakmai szervezetek honlapjain. A kísérleti projekt tapasztalatait és eredményeit szakmai folyóiratokban és azok web-es felületein prezentáljuk. Zárókonferencia során történik meg a munkáltatók, önkormányzatok, helyi szakpolitika szereplőinek tájékoztatása.

 

Várt eredmények, hasznosulás

 

A projekt hozzájárul az idősödő munkavállalók pozitív megítéléséhez. A célterületen elérhetővé válik a munkahely megtartása, az elvándorlás csökkentése, ezáltal közvetve a családok gazdasági és szociális helyzetének javulása. Javul a projektben résztvevő munkavállalók egészségtudatos attitűdje, valamint az alkalmazott módszertan felhasználható más korcsoportoknál is.

Az általunk alkalmazott bizonyítékalapú egzakt rendszer, közvetlenül és közvetve hozzájárulhat az idősödő munkavállalók megfelelő és hatékony alkalmazásához, továbbá konkrét javaslatok fogalmazhatóak meg az arra illetékes szakmai szervezetek, a célterület munkáltatói és a munkaerőpiaci szolgáltató szervezetek számára.

 

A projekt linkje: http://kisoszbaranya.hu/palyazat/ginop-5-3-5-18-2019-00105/