A Projektről

 

EFOP-1.8.2-17-2017-00005

kódszámú 

 

Pályázat címe:

Pécs-Ormánsági Prevenciós Praxisközösség létrehozása

 

Pályázó

MediQual Bt.

 

A praxisközösség létrejöttének célja egy lakosság-közeli szolgáltatásokat nyújtó, preventív szemléletű, egyéni és közösségi szintű egészségfejlesztést, egészségmegőrzést és a népegészségügyi jelentőségű krónikus betegségek megelőzését, korai felderítését, és ilyen módon eredményesebb gyógyítását lehetővé tevő szakmai program megvalósítása.

 

A praxisközösséget öt pécsi, egy vajszlói területi ellátási kötelezettséggel rendelkező felnőtt háziorvos, valamint egy fő pécsi területi ellátási kötelezettséggel rendelkező házi gyermekorvos hozza létre fenti célok megvalósítására: dr. Springó Zsolt (Vajszló), Pécsen dr. Bányai Mónika, dr. Kis Andrea, dr. Kovács Brigitta, dr. Nemeskéri Klára, dr. Princz János felnőtt háziorvosok és dr. Papp Eszter házi gyermekorvos. 

 

A praxisközösség ellátása alá tartozó lakosság 14 755 fő a két járásban, melyből Vajszló a Sellyei járás része, mely komplex programmal fejlesztendő járás a 290/2014. (IX. 26.) Korm. rendelet szerint. 

 

Szakmai vezetőnek Dr Princz Jánost választotta a praxisközösség, aki felnőtt háziorvosi körzete mellett a PTE ÁOK Családorvostani Intézetének továbbképzési mentora is 2001-től. 

 

A praxisközösség programját 22 hónapban határozta meg, projekt kezdése 2018. 05.01. projekt zárása 2020.02.29. (22 hónnap) 3 mérföldkővel tervezve.

A projekt teljes támogatási összege 149 948 276 Ft. A projekt támogatási mértéke 100%.

 

Az egyre növekvő élettartam magában hordozza a betegek és megbetegedések számának növekedését is, mely hatalmas terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre és a társadalomra is. Ezért alapvető fontosságú ezen a területen a szerkezetváltás megvalósítása és a prevenciós tevékenységek nagyobb hangsúlyú támogatása, finanszírozása.

Céljaink eléréséhez az alábbi fő cselekvési irányokat tűztük ki:

  • A praxisok ellátási területén élők minél nagyobb hányadának (minimum 25%-ának) egészségi, kockázati és életmód felmérése
  • A kiszűrt egészségi kockázati tényezőkkel rendelkezők részére életmód, táplálkozási, életvezetési tanácsadás biztosítása (dietetikus, gyógytornász, egészségfelelős, mozgásprogramok biztosításával)
  • Az ellátott populációban az egyre nagyobb tömegeket érintő diabetes szűrése, a kiszűrt vagy már ismert cukorbetegek szövődményeinek célzott szűrése és kezelése, különös tekintettel a „diabeteses láb”-ra, mely Magyarországon a nem traumás végtag amputációk leggyakoribb oka
  • Szintén hangsúlyos eleme prevenciós tevékenységünknek a dohányzás leszoktató programok, illetve ehhez kapcsolódóan az egyik leggyakoribb rosszindulatú daganat, a tüdőrák rizikójának felmérése (LungScreen applikáció) és a magas rizikóval rendelkező páciensek korai kiszűrése, így hatékony kezelése
  • Az alkoholizmus és más addikciók felderítésére és korai kezelésére is programot szervezünk, addiktológus szakorvos szakmai segítségével
  • A főként az időseket érintő demenciák szűrését és minél korábbi szakellátást is célul tűztük ki programunkban
  • Rendezvényeket szervezünk, illetve csatlakozunk más szervezetek által megrendezendő, az egészséges életmódot, étrendet, testmozgást népszerűsítő programokhoz, ezek alkalmával lehetőséget biztosítunk az egészségi állapot, illetve egyéni rizikóstátusz felmérésre, tanácsadásra.
  • Felvilágosító kampányokat szervezünk a szervezett szűrővizsgálatokon történő nagyobb részvétel valamint az egészséges életmód propagálása érdekében (webes megjelenés és hirdetések, facebook csoport és akciók, szórólapok terjesztése, nagyobb rendezvényeken megjelenés)

 

A projekt eredményeképpen létrejön:

-           az Ellátási rend kidolgozása,

-           a Többletszolgáltatások nyújtásának rendje,

-           és a praxisközösség működési és fejlesztési terve.

Elvégezzük a praxisközösség ellátási területéhez tartozó lakosság minimum 25%-ának egyéni egészségállapot felmérését és tanácsadásban részesítjük őket. Évente 20 db praxisközösségi rendszeres találkozót szervezünk a szakdolgozók számára, mely projektszinten 50 db rendezvényt jelent. Az egyéni egészség-állapotfelmérést követően tanácsadáson legalább háromszor részt vevők aránya a praxisközösséget alkotó praxisok által ellátott személyek számához viszonyítva eléri az 5%-ot, mely 600 fő. A praxisközösségben dolgozók számára a teljes projekt időszaka alatt mentálhigiénés támogatást biztosítunk, továbbá kiemelt figyelemmel kezeljük a releváns szakmai képzéseket, melyeken magas részvételi arányban jelen kívánunk lenni.

 

A szakmai tartalom kialakítása és megvalósítása során szükséges az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című kiemelt konstrukció fejlesztéseihez való illeszkedés biztosítása, ennek érdekében vállaljuk, hogy részt veszünk a kiemelt projekt által a praxisközösségek részére szervezett megbeszéléseken, rendezvényeken.

Céljaink sikeres megvalósítása érdekében fontosnak és szükségesnek tartjuk együttműködésünket a szintén most alakuló helyi Egészségfejlesztési Irodákkal (EFI), a területen tevékenykedő védőnőkkel, a szervezett népegészségügyi szűrővizsgálatokat koordináló Népegészségügyi Szolgálattal, valamint a fenti célokkal azonosuló civil szervezetekkel.

 

Az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program EFOP 1.8.2-17-2017 számú, „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése” című pályázat lehetőséget biztosított Magyarországon praxisközösségek létrehozására.

Az EFOP 1.8.2-17-2017-00005 kódszámú nyertes pályázat keretében létrejött Pécs-Ormánsági Prevenciós Praxisközösség célja egy lakosság-közeli szolgáltatásokat nyújtó, preventív szemléletű, egyéni és közösségi szintű egészségfejlesztést, egészségmegőrzést és a népegészségügyi jelentőségű krónikus betegségek megelőzését, korai felderítését, és ilyen módon eredményesebb gyógyítását lehetővé tevő szakmai program megvalósítása.

A praxisközösséget öt pécsi, egy vajszlói, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvos, valamint egy pécsi területi ellátási kötelezettséggel rendelkező házi gyermekorvos hozta létre fenti célok megvalósítására: dr. Bányai Mónika, dr. Kis Andrea, dr. Kovács Brigitta, dr. Nemeskéri Klára, dr. Papp Eszter, dr. Princz János, dr. Springó Zsolt. A praxisok ellátási területéhez tartozó mintegy 14 ezer lakosnak nyújtunk egészségfelmérő, egészségmegtartó, betegségmegelőző programokat és szűrővizsgálatokat szakemberek bevonásával. A program által kitűzött eredmények elérését 28 szakember – köztük dietetikusok, gyógytornászok, mentálhigiénés szakemberek, egészségfelelősök népegészségügyi szakember, orvosok, nővérek és védőnők – közreműködésével hajtjuk végre, akik a szokásos egészségügyi alapellátás biztosítása mellett többletszolgáltatásokat is nyújtanak a terület lakosságának. A praxisközösség célja, hogy felmérje páciensei egészségi állapotát, azonosítsa az esetleges egészségkárosító tényezőket, rizikófaktorokat, majd ezek ismeretében egy személyre szabott egészségtervet ajánlunk, melyhez szakembereink segítségével egészségmegőrző tanácsokat, továbbá ingyenesen igénybe vehető programokat és szolgáltatásokat kínálunk. Ennek keretében életmód- táplálkozási- és életvezetési tanácsokat, személyre szabott mozgásprogramokat ajánlunk, felvilágosító kampányokat szervezünk szűrővizsgálatokon való részvételre. Színtér programokat szervezünk a felvázolt célok elérésre, amelyeken helyszínen végezhető szűréseket (vérnyomás, vércukor, testsúly, testösszetétel mérés és rizikóbesorolás), dietetikai és mozgásprogramokat, valamint személyes és kiscsoportos foglalkozásokat tartunk az egészségmegőrzés jegyében. Céljaink sikeres megvalósítása érdekében fontosnak és szükségednek tartjuk együttműködésünket a helyi Egészségfejlesztési Irodával (EFI), a szervezett népegészségügyi szűrővizsgálatokat koordináló Népegészségügyi Szolgálattal, valamint a fenti célokkal azonosuló civil szervezetekkel.

Egészsége megőrzése, vagy a már kialakult betegsége szövődményeinek megelőzése érdekében érdeklődjön háziorvosánál az Ön számára javaslott vizsgálatok, kezelések, tanácsadások lehetőségeiről.